CODA, 07-03-2022, Apeldoorn

CODA_#03 rinkelend kopje

Titel: herinneringsbeker van keramiek met gekroonde W, 1938\ Objectnummer: V02260\ Objectnaam: herinneringsbeker\ Beschrijving: herinneringsbeker van keramiek. Onderrand horizontaal geribbeld, gekroonde W, links 1898, rechts 1938 in blauw bies langs binnenkant bovenrand.\ Datering: 1938\ Materiaal: aardewerk, glazuur\ Gerinkel: mid-hoog, rond en vol: 'ringding king dingding dingeding'