Museum Paul Tetar van Elven, 16-09-2019, Delft

PTE_#01 tikkend klokje salon

In het centrum van Delft staat het woonhuis van Paul Tetar van Elven. Hij was kunstenaar, kopiist, docent aan de Polytechnische School Delft en verzamelaar van o.a. porselein en aardewerk. Tot 1892 bewoonde hij dit van oorsprong 16e-eeuwse grachtenpand. De meeste geluiden in dit pand zijn met de tijd verdwenen, maar een aantal zijn nog terug te vinden. Samen met vrijwilligers van het museum zijn we op zoek gegaan naar deze huisgeluiden. In een aantal ruimtes kon je de klokjes nog horen tikken. Het blijft bijzonder dat het tikken van de tijd toen hetzelfde klonk als nu, "tik tak tik tak".