Museum Paul Tetar van Elven, 16-09-2019, Delft

PTE_#04 piepende damesstoel

In het centrum van Delft staat het woonhuis van Paul Tetar van Elven. Hij was kunstenaar, kopiist, docent aan de Polytechnische School Delft en verzamelaar van o.a. porselein en aardewerk. Tot 1892 bewoonde hij dit van oorsprong 16e-eeuwse grachtenpand. De meeste geluiden in dit pand zijn met de tijd verdwenen, maar een aantal zijn nog terug te vinden. Samen met vrijwilligers van het museum zijn we op zoek gegaan naar de verloren huisgeluiden. Zo vonden we ook het geluid van deze rollende, piepende damesstoel over het tapijt. Het gepiep zal met de tijd snerpender zijn geworden. Ik neem aan dat de heer en mevrouw anders wel iets hadden gedaan aan dit toch wat onprettige gepiep.