Geluidenabonnement, 06-05-2018, Alphen aan den Rijn

    GA_#27 archeologisch gekraak

    Op het moment van opname is het meivakantie. Heerlijk een week of twee rustig aan doen, een wandeling maken, op visite bij familie, het huis opruimen of zoals wij: een dagje met het gezin naar het Archeon. Natuurlijk laat ik mijn opnameapparaat dan niet thuis... Het Archeon is een themapark in Alphen aan den Rijn. Wanneer je de piepende kassa’s en pinapparaten hebt gehad, stap je de geschiedenis in, beginnend in de prehistorie en eindigend in de Middeleeuwen. Het park staat vol replica’s van hutten en huizen, er lopen mensen in passende kledij (van lapjes leer tot volledig Romeinse harnassen), er wordt toepasselijke muziek gemaakt (opvallend: de valse blokfluiten uit de Middeleeuwen) en jong en oud krioelt door elkaar heen om pijl en boog te schieten en zelf broodjes te bakken. Vanuit dit nagebouwde historische park heb ik twee krakende, knarsende deuren voor u meegenomen. De deuren komen uit het Neolithicum. De eerste deur komt uit de tijd van de eerste boeren de tweede deur komt uit de tijd van de Trechterbekercultuur. Beide deuren produceren veel geluid. Ze zijn gemaakt van hout en touw, de tweede deur ook van lappen leer. Vooral de touwen die om de houten palen heen gebonden zitten en de deur doen scharnieren, produceren geluid. Tegenwoordig smeren we de scharnieren wanneer onze deuren dergelijk geluid maken. Zullen ze hier vroeger ook last van hebben gehad? Natuurlijk hoort u op de opname ook wat vogeltjes fluiten en bezoekers praten over de dingen die ze zien.